Rozdział 1

Jaki jest Bóg – Natura Boga

Jeśli Bóg ma być Pierwszą Przyczyną, to nie może przypominać osoby znanej ze starożytnych malowideł, mającej postać starszego pana o wyglądzie Zeusa. Minęły również czasy umieszczania Boga na złotym tronie nad chmurami, królującego wśród aniołów grających Mu na trąbach. Po tej średniowiecznej wizji porażkę poniosły także poglądy umieszczające Go gdzieś w kosmosie. Nie może On zatem być postacią zagubioną we wszechświecie, gdzieś tam wśród gwiazd i galaktyk.

Jeśli Bóg istnieje, musi być Kimś bezwzględnie największym ze wszystkiego, co możemy sobie wyobrazić, to znaczy bytem absolutnie nieograniczonym w Swoim istnieniu. Oczywiście musi być na tyle potężny, aby pozostająca w Jego dyspozycji moc mogła ukształtować wszechświat.

Ani czasoprzestrzeń wszechświata, ani żadna inna struktura, nawet tak wielka jak wszechświat, nie mogą Go ograniczać! Jego bezpośrednia obecność dotyczy stanu poza czasem i przestrzenią, a pośrednia – czasoprzestrzeni wszechświata.

Stan poza czasem i przestrzenią nazywam sferą albo rzeczywistością, gdyż nie mogę go nazwać „miejscem”.

Poczyniwszy te zastrzeżenia, przedstawiam poniżej podstawowe założenia niniejszego opracowania.

Zacznę od tego, że jeżeli Bóg istnieje, to musi być Praprzyczyną Wszechrzeczy. Dlatego wszechświat powinien być skutkiem Jego działalności.

Bóg, jako doskonały Byt Sprawczy, musi być wieczny i niezmienny oraz musi istnieć niezależnie od jakichkolwiek ograniczeń. Równocześnie Jego Pierwoistna Energia, czyli wspomniana wyżej moc, oraz Jego Prawa i Zasady stanowią źródło istnienia wszechświata wraz z zachodzącymi w nim zmianami.

Osobowość Boga określają Jego atrybuty, takie jak Absolut, Doskonałość i Wieczność. Jeśli wszechświat jest dziełem Bytu Pierwoistnego, to Jego Osobowość powinna zostać odzwierciedlona w formie naturalnych praw i zasad obecnych we wszechświecie.  Mogą one świadczyć o istnieniu podstawowych przymiotów Bytu Pierwoistnego, czyli Jego Intelektu, Woli i Uczuciowości. Te przymioty tworzą Centrum Osobowościowe utożsamiane z pojęciem Ducha Bożego. Ta nazwa ma charakter religijny, zatem do tego opracowania bardziej pasuje pojęcie Istota Pierwoistna. Obie te nazwy prowadzą do stwierdzenia, że Bóg jest Osobą.

Powyższe określenia będę wyjaśniał w kolejnych rozdziałach:

Rozdział 2: Gdzie znajduje się Bóg?

Rozdział 3: Jak wyobrazić sobie Boga?

Rozdział 4: Pierwsza Przyczyna

Rozdział 5: Stwórca – Byt Pierwoistny

Rozdział 6: Wszechmoc - Energia Pierwszej Przyczyny

Rozdział 7: Wszechświat tkwi w Bycie Pierwoistnym

Rozdział 8: Doskonałość Boga

Rozdział 9: Bóg - Absolutne Dobro

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii