Rozdział 26

Dlaczego zło jest takie groźne?

Ponieważ dobro ma swoje źródło w Osobowości Bytu Pierwoistnego, to zło, będące jego przeciwieństwem, też ma swoje źródło osobowe, czyli Szatana. To rzutuje od zawsze na stan tego świata. Essenceizm twierdzi, że sytuacja moralna ludzkości jest wciąż trudna, gdyż Bóg nie może bezpośrednio uczestniczyć w likwidacji zła. Nie ma Go tu z nami, a równocześnie Szatan ma do nas stały dostęp. W takim razie, przy bezczynności ludzi, zło mogłoby trwać wiecznie. 

Sprawę pogarsza jeszcze fakt, że wśród ludzi wiedza o mechanizmach zła jest bardzo uboga. Zadziwiające jest to, że choć Jezus traktował Szatana jako najgroźniejszego przeciwnika w historii ludzkości, to spadkobiercy Jego nauk postępują odwrotnie do swego Mistrza. Albo lekceważą jego istnienie, albo głoszą, że Szatan jest już postacią przegraną, a jego działanie ma charakter konwulsji dawnego „władcy tego świata”. Są to bardzo szkodliwe poglądy dla ludzkości. Także inne religie, idąc śladem chrześcijan, skwapliwe podtrzymują mit o zwyciężonym Szatanie.

Tymczasem sytuacja jest równie groźna jak przed pojawieniem się Jezusa. Co prawda zwyciężył On w indywidulnym pojedynku z upadłym Archaniołem, ale na poziomie światowym Szatan pozostaje nadal „księciem tego świata”. Zatem ostrzeżenia Jezusa powinny być dalej aktualne. Tymczasem ze strony religii wciąż nie widać przeciwdziałań wobec władzy „pana tego świata”. Tak było, tak jest i tak może być zawsze w przypadku czarnego scenariusza dla ludzkości. Ja jednak o tym piszę, gdyż bardzo, ale to bardzo, nie chcę, żeby taki scenariusz trwał na wieki…

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii