Essemceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

Zakończenie -

Potęga Siły Miłości

Podsumowując to opracowanie, pragnę wyjaśnić jedną z głównych idei essenceizmu. Głosi ona, że kluczem do poznania koncepcji powstania świata jest zrozumienie Pierwoistnej Siły Miłości wypływającej nieprzerwanie ze Sprawczego Źródła, którym jest Byt Pierwoistny. Ta idea wynika z faktu ukształtowania przez mój system pewnego rodzaju teorii wszystkiego dotyczącej życia i funkcjonowania ludzkości.

Koncepcja świata ukształtowanego zgodnie z prawami i zasadami Stwórcy nosi nazwę świata idealnego. Główna siła sprawcza idealnego świata, a zarazem zasada jego istnienia została określona przez essenceizm jako Pierwoistna Siła Miłości. Ta Siła to oddziaływanie stanu, który wytwarza Stwórca, czyli Byt Pierwoistny. Dokładniej mówiąc, Siła Miłości to ukierunkowana energia wywodząca się ze stanu istnienia Bytu Pierwoistnego, a ściśle z Jego Serca. Ta siła w ludzkiej przestrzeni życiowej stanowi siłę spajającą. Jest ukierunkowana na doprowadzenie wszystkiego, co jest związane z ludźmi do stanu doskonałości. Wynika to z faktu, że w swym działaniu jest ona porównywana ze swym Źródłem, czyli z Sercem Boga. Według essenceizmu Serce Boga jest Centrum łączącym Jego Uczuciowość, Inteligencję i Wolę. To z Niego pochodzi działanie Jego Miłości.

Stan Serca Boga jest modelem dla wszystkiego, co się wyłoniło z Bytu Pierwoistnego jako wszechstworzenie.

Najważniejszym atrybutem właściwego działania Bożej Siły Miłości jest kierunek nadany jej przez Byt Pierwoistny. Ten kierunek wytwarza stan zwany dobrem będący jedynym stanem wypełniającym idealny świat. Taka jest ostateczna koncepcja Stwórcy.

SCHEMAT działania Siły miłości

Pewna część powyższych stwierdzeń wynika z obserwacji zjawisk subatomowych, które w swym działaniu odzwierciedlają doskonałość stanu materii. Zajmuje się nimi mechanika kwantowa. Uczy ona o kwantowej strukturze energii i o nieoznaczoności najniższego stanu materii i energii. Uczy o harmonii splątanych układów kwantowych oraz o zmianach przebiegających bez upływu czasu. Dzięki tej dziedzinie nauki rozumiemy, że cztery oddziaływania wewnątrz atomu mają charakter wiążący jego stan w harmonijną całość. Fizyka kwantowa uczy zatem o źródłowym uporządkowaniu stanu wnętrza atomu. Ta struktura ma wpływ na ukierunkowane działanie siły grawitacji w całym kosmosie. Ten stan przypomina oddziaływania Inteligencji, Uczuciowości i Woli Bytu Pierwoistnego skupione w Jego Sercu, co skutkuje powstaniem Pierwoistnej Siły Miłości. Zatem ukierunkowanie działania na najniższym poziomie materii, tak jak i działanie Pierwoistnej Siły Miłości, mają za zadanie doprowadzanie do idealnej harmonii we wszechświecie. Powyższe porównanie zamykające to opracowanie ma na celu zrozumienie źródłowej roli Stwórcy wobec powstania wszechświata i nas samych.

Reasumując, to opracowanie ma między innymi na celu wykazanie, że przyszedł czas, aby religie przestały zajmować się bogami wyimaginowanymi. Nie są oni bowiem prawdziwymi obrazami Bytu Pierwoistnego. Niestety przez nieodpowiedzialne oraz sprzeczne z intencją Stwórcy działanie religii ludzkość straciła właściwą wizję świata oraz sens swojego istnienia. Celem essenceizmu jest nie tylko zaprezentowanie wiedzy o właściwej wizji ziemskiej rzeczywistości, ale również wskazanie na możliwość powrotu do stanu, który jest ostatecznym celem Stwórcy wszechświata.

 

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii