Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

Część 2 – Fundament zła – Szatan

10. Essenceizm jako instrument do analizy zła

11. Odejście od dobra

12. Zło kontra dobro

13. Geneza zła

14. Tożsamość osobowego zła – Szatan

15. Miłość i nienawiść

16. Kłamstwo i prawda

17. Pozycja Szatana wobec ludzi

18. Skutki wpływania Szatana na ludzi

 

 

Aktywne źródło zła

Najprostsza definicja zła to stan niezgodny z prawami ustanowionymi przez Stwórcę.

W żadnym miejscu na świecie od początku istnienia ludzkości nie rozwiązano problemu istnienia zła. Jest tak dlatego, że ma ono swoje aktywne osobowe źródło. Światowe religie identyfikują je jako osobę Szatana.

Taka jest też diagnoza essenceizmu.

Bez likwidacji aktywnego źródła zła nigdy i nigdzie nie nastąpi powrót do właściwego stanu świata, czyli istnienia samego dobra.

Essenceizm nie pozostawia złudzeń, że to ludzkość powinna doprowadzić do zakończenia funkcjonowania zła na Ziemi. Dlatego bez wiedzy o istnieniu Szatana nie będziemy w stanie tego dokonać.

Essenceizm twierdzi zdecydowanie, że Bóg nie zna zła, a co za tym idzie, nie wykona za nas tego zadania. Zatem warto z całą odpowiedzialnością uświadomić sobie fakt o wciąż aktualnej dominacji Szatana nad ludzkością.

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii