Essenceizm 8 - Rezczywistość z tego i nie z tego świata

Okładka Essenceizm 8_Rzeczywistość z tego i nie z tego świata

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie - Rzeczywisty stan naszego świata

Część 1 – Rzeczywiste dobro tego świata

1. Stan poza czasem i przestrzenią - punkt wyjścia
2. Byt Pierwoistny wyłonił z Siebie wszechświat
3. Ukierunkowana Energia twórcza
4. Działalność Bytu Pierwoistnego
5. Największe dzieło Stwórcy
6. Prawa świata duchowego
7. Pośrednia obecność Bytu Pierwoistnego
8. Miłość Stwórcy dedykowana ludzkości
9. Jednolita wiedza o rzeczywistośći

 

Część 2 – Rzeczywiste zło tego świata

10. Analiza powstania Szatana i zła
11. Nieprawdziwy bóg tego świata
12. Działanie mechanizmu władzy Szatana
13. Mamy nieprawdziwą wizję świata
14. Dwie sprzeczne ze sobą rzeczywistości
15. Rezultat śmierci duchowej ludzi
16. Trudność w usunięciu zła
17. Wpływ Szatana na ludzi
18. Nowotwór totalitaryzmu wbrew demokracji

 

Część 3 – Rzeczywista tragedia tego świata

19. Stan naszego świata
20. Analiza osobowego źródła dobra i zła
21. Obecny stan religii
22. Analiza istnienia religijnych bogów
23. Proces niszczenia dobra przez władzę
24.
Zrozumienie osobowości Syna Bożego
25. Badanie dzieła Jezusa Chrystusa
26. Próba odzyskania sensu nauczania Jezusa
27. Porażająca prawda o naszej rzeczywistości

 

Część 4 – Rzeczywista nadzieja tego świata

28. Zakodowanie istnienia w stworzeniu
29. Rzeczywisty sens życia człowieka
30. Wieczność jako właściwy stan człowieka
31. Małe marzenia zwykłego człowieka
32. Nadzieja na narodzenie się na nowo
33. Cała nadzieja w procesie zbawienia
34. Odpowiedzialność ludzi za przyszłość
35. Misja odpowiedzialności za świat
36. Nowatorstwo teorii wiecznego istnienia
 

Zakończenie - Mój duchowy testament

 

Najważniejsze przesłanie essenceizmu dotyczące dwu rzeczywistości

1. Zgodnie z analizą systemu essenceizm Byt Pierwoistny jest Inteligentną Pierwszą Przyczyną, czyli wiecznym, doskonałym i absolutnym Stwórcą. To On stworzył z Samego Siebie idealną rzeczywistość przeznaczona dla ludzi. To czyni Go Ojcem Dobra.

  • 2. Ta rzeczywistość pochodząca od aktywności Bytu Pierwoistnego zawiera w sobie zakodowaną informację pochodzącą z cech, atrybutów i przymiotów Jego Osobowości.
  • 3. Przeciwieństwem koncepcji pochodzącej z Osobowości Bytu Pierwoistnego jest antyrzeczywistość pochodząca od Szatana. Jest ona piekłem, który od początku dziejów ludzkości przenika naszą cywilizację.

4. Antyrzeczywistość pochodząca z osobowości Szatana zawiera w sobie zakodowany „wirus zła”. Wytwarza on w człowieku upadłą naturę oraz pobudza złą siłę władzy. Jeżeli nie naprawimy tej sytuacji, to zło może trwać wiecznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii