W wyniku analiz przeprowadzonych przez essenceizm powstała:

Teoria wiecznego istnienia

Essenceizm zdefiniował założenie, tezy, aksjomaty i paradygmat teorii wiecznego istnienia

0. Teoria wiecznego istnienia bazuje na fakcie, że wszechświat powstał w konkretnym momencie, a przedtem go nie było. To jest paradygmat tej teorii.

1. Głównym założeniem tej teorii jest istnienie stanu poza czasem i przestrzenią. To jest jej fundament.

2. Tezą teorii wiecznego istnienia jest to, że uznawany przez większość ludzkości Bóg to Byt Pierwoistny. Jest Bytem wiecznym, doskonałym i absolutnym. Ma On w Sobie Serce będące Wiecznym Źródłem Pierwoistnej Siły Miłości, która czyni Go Stwórcą. To On stworzył z Samego Siebie wszechświat, życie, a przede wszystkim ludzi.

3. Uzupełniającą hipotezą teorii wiecznego istnienia jest to, że Byt Pierwoistny zajmuje Sobą całą sferę poza czasem i przestrzenią, czyli wszystko poza czasoprzestrzenią wszechświata. To jest Jego i nasz wieczny „dom”, czyli wieczny świat duchowy.

4. Aksjomatem w teorii wiecznego istnienia jest to, że „coś” nie może powstawać z „niczego”. Zatem czasoprzestrzeń wszechświata lub wszechświatów musiała mieć swoje źródło powstania. Jest nim Osobowość Bytu Pierwoistnego oraz Jego Energia Pierwszej Przyczyny.

5. Sądem egzystencjalnym teorii jest to, że Osobowość Bytu Pierwoistnego przenika Energię Pierwszej Przyczyny. To tworzy „model” dla osoby duchowej człowieka przenikającej osobę fizyczną.

6. Sądem egzystencjalnym teorii jest również to, że wieczność tkwi w naszej osobie duchowej, którą otrzymujemy od Stwórcy w momencie narodzenia.

7. Dodatkowym sądem egzystencjalnym jest to, że Byt Pierwoistny nie zna zła. Zło tego świata pojawiło się, gdy przez zmianę kierunku Pierwoistnej Siły Miłości powstała zła siła władzy.

Poniżej spis tematów Zarysu Teorii Wiecznego Istnienia zamieszczona na tej stronie internetowej:

= Zapowiedź Teorii Wiecznego Istnienia

= Struktura Teorii wiecznego istnienia

= Główne pojęcia Teorii wiecznego istnienia

= Paradygmat Teorii Wiecznego Istnienia

= Aksjomaty Teorii wiecznego istnienia

= Założenia Teorii wiecznego istnienia

= SCHEMAT dla Teorii wiecznego istnienia

= Tezy i hipotezy Teorii wiecznego istnienia

= Sądy egzystencjalne Teorii wiecznego istnienia

= Cele Teorii wiecznego istnienia

= Pierwoistna Siła Miłości Bytu Pierwoistnego

= Idea powstania Teorii wiecznego istnienia

= Porównanie Teorii WW z Teorią WI_TABELA

= Najważniejsze ustalenia Teorii wiecznego istnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 

Ta strona internetowa przedstawia zawartości książek o systemie analitycznym o nazwie essenceizm,                                                            który ukształtował:

                                                   Teorię Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata”