Rozdział 1

Konieczność zmiany wiedzy o Bogu w XXI wieku

Kiedyś, dawno temu, narzucono ludzkiej wyobraźni wizerunek Boga, który do dziś pozostaje w mocy. Od tych najdawniejszych czasów rozumiemy, że jest On obecny wśród nas, wszystko widzi, o wszystkim wie, wszystko może i że sytuacja nie zmieni się aż do tak zwanego końca świata. Byliśmy pewni, że istniejemy w Jego świecie, pod Jego kontrolą. Mało kto zastanawiał się, że może być inaczej, a niedowiarków traktowano jak ludzi oderwanych od rzeczywistości. Można nawet pomyśleć, że żyliśmy w jakimś zamknięciu uniemożliwiającym przyjęcie innej perspektywy. Nie bardzo zdawaliśmy sobie sprawę, że  nie dociera do nas właściwa wiedza o Bogu.

Ostatnie wieki, szczególne ten XX i XXI, przyniosły tak wielki postęp nauki, że nastąpiła szansa poszukania wyłomu w zdefiniowanej na powyższych zasadach rzeczywistości. Zatem nadszedł czas na ponowną eksplorację wszechświata, w którym trudno wykazać obecność Boga opisanego według dotychczas obowiązujących reguł. Z powodu przyspieszonego rozwoju nauki, który przyniósł ogromny rozwój wiedzy o wszechświecie i o budowie materii, ludzkość zaczęła dążyć do pełniejszego zrozumienia tego wszystkiego, co dotyczy jej istnienia, w tym również tożsamości i obecności Boga.

Wielu ludzi mających wątpliwości zakwestionowało prawdziwość dogmatów głoszonych przez wyznania religijne. Ci, którzy naprawdę szukali Boga, zorientowali się, że dotychczasowa nauka kościołów przesłania im faktyczny Jego obraz. Niektórzy poczuli się wręcz oszukiwani faktem, że prezentuje się im tak zwanego Boga urojonego. Ta sytuacja mogła wpłynąć na popularność ateizmu i agnostycyzmu.

Celem essenceizmu jest dostarczyć wiedzy i narzędzi badawczych dla rozszerzania wiedzy o Bogu, aby każdy mógł odnaleźć właściwą tożsamość naszego Stwórcy, a przy okazji swoją własną tożsamość. Warto zauważyć, że essenceizm bardzo ogranicza się w powoływaniu na tak zwane święte księgi, takie jak Biblia, Tipitaka, Koran, Księga Mormona, Księga Uranti, Księga Wiedzy i wiele innych. Nie powołuje się też na żadne objawienia czy dogmaty wiary.

Essenceizm bazuje na analizie zjawisk, które są dostępne ludzkim zmysłom. Szczególnie dotyczy to wszelkich najnowszych osiągnięć nauki. Jednak nie tylko osiągnięcia nauki służą temu systemowi do znajdowania odpowiedzi na pytania, które zadaje sobie ludzkość od niepamiętnych czasów. Essenceizm to także logiczna analiza obecnego stanu naszej cywilizacji oraz analiza różnych ludzkich poglądów, w tym również analiza treści tych świętych ksiąg wymienionych powyżej. W nich też powinna się mieścić pewna wiedza, która niekoniecznie musi być aktem wiary. W następnych częściach tego opracowania będą prezentowane wyniki analiz essenceizmu w formie uformowanych idei.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii