Rozdział 27

Porażająca prawda o naszej rzeczywistości

Judaizm, chrześcijaństwo i islam podtrzymują wizję świata, w którym działa zarówno Bóg jak i Szatan. Tłumaczą to faktem równoczesnego istnienia dobra i zła w ramach naszej rzeczywistości. Według analiz essenceizmu to jest nieprawdziwa wizja. Oczywiście essenceizm potwierdza, że dobro i zło w różnych postaciach przenikają nasze codzienne życie. Jednak według mojego systemu ten stan wyklucza możliwość uczestnictwa Stwórcy w naszym świecie, gdyż On zna tylko dobro. Nie ma więc u nas miejsca dla Niego. Forsowanie obecności Stwórcy w złym świecie tworzy sytuację, że może On być utożsamiony z Szatanem.

Przypomnę, że analizy essenceizmu doprowadziły do wniosku, że żyjemy w świecie podlegającym władzy Szatana. Wobec tego można stwierdzić, że Szatan kształtuje stan świata, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy. W takim razie zwiększenie wiedzy o tym zjawisku stanowi życiową konieczność. Essenceizm, przyjmując na siebie misję dostarczenia prawdziwej wiedzy o stanie świata, wykazuje, że żyjemy w świecie zorganizowanym z inicjatywy „władcy tego świata”. Takie same były twierdzenia Jezusa dwa tysiące lat temu. Jeśli prawdą jest to, że już na początku dziejów zostaliśmy zdominowani przez Szatana, to znaczy, że już dawno umarliśmy duchowo. Pozostajemy zatem martwi dla Ojca Niebieskiego, a żywi dla Szatana. Tak mój system tłumaczy, że żyjemy w duchowym piekle, w którym nie ma Prawdziwego Boga.

Z analiz systemu essenceizm wyłania się prawda o naszej rzeczywistości na tyle porażająca, że niewielu ludzi ma odwagę przyjąć ją do wiadomości. Chodzi zwłaszcza o to, że nasza rzeczywistość tylko z pozoru wygląda na przynależną ludzkości. W moim systemie wykazuję, że jest ona stanem, w którym nie tylko zatrzymał rozwój duchowy ludzkości, ale stanowi trwały mechanizm utrzymania nas w duchowej śmierci. Aby uświadomić ludziom prawdę o stanie naszego świata, podaję poniżej trzy najważniejsze przyczyny, które doprowadziły tej sytuacji i które dla wielu mogą być porażającą prawdą o naszym świecie:

1. Naszą rzeczywistość zapoczątkowała tragedia na samym początku dziejów ludzkości. Doprowadził do niej opiekun pierwszych ludzi, Archanioł Lucyfer. W wyniku tego zdarzenia stał się Szatanem, a ludzie odziedziczyli od niego upadłą naturę i żądzę władzy. Zła rzeczywistość trwa więc niezmiennie od początku dziejów ludzkości, gdyż panem świata jest Szatan. Żyjemy zatem w niewłaściwej rzeczywistości.

2. Stwórca, czyli Byt Pierwoistny, jest oddzielony od naszej rzeczywistości właśnie z powodu zła. Ponieważ nie zna zła, to nie zna naszej ziemskiej rzeczywistości. Wobec tego nie ingeruje w żadne zjawiska na Ziemi. Wyjątkiem jest tylko to, że przy urodzeniu każdego człowieka daje mu wieczną osobę duchową.

3. Cały wysiłek Jezusa Chrystusa, by wyeliminować Szatana z życia ludzkości, został zmarnowany. Co gorsza, został wykorzystany przez liderów religijnych do wzmocnienia i utrzymana władzy nad ludźmi. Jest to porażająca prawda, którą próbują ukryć szczególnie wyznania religie wywodzące się z Bliskiego Wschodu.

Obrazowo można powiedzieć, że żyjemy jakby pod kloszem, odcięci od rzeczywistości przygotowanej dla nas przez naszego Stwórcę, czyli Ojca Niebieskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii