Spis treści

(w dolnej części spisu treści zostało zamieszczone przypomnienie tematyki essenceizmu)

Wprowadzenie

Właściwa ocena rzeczywistości

 

Część 1 – Byt Pierwoistny – Fundament Dobra

1. Bóg – Byt Pierwoistny

2. Wprowadzenie nowej wiedzy o Bogu

3. Wieczność, Doskonałość i Absolutność Boga

4. Idea istnienia samego dobra

5. Prawdziwy stan człowieka

6. Sens istnienia osoby duchowej człowieka

7. Zrozumienie właściwej wizji Boga

8. Tworzenie wyimaginowanych bogów

9. Kto nam urządził świat?

 

Część 2 – Fundament zła – Szatan

10. Essenceizm jako instrument do analizy zła

11. Odejście od dobra

12. Zło kontra dobro

13. Geneza zła

14. Tożsamość osobowego zła – Szatan

15. Miłość i nienawiść

16. Kłamstwo i prawda

17. Pozycja Szatana wobec ludzi

18. Skutki wpływania Szatana na ludzi

 

Część 3 – Stan naszego świata – Piekło

19. Rozpoznawanie zła w naszych realiach

20. Zrozumienie obecnego stanu świata

21. Stan ludzkiej świadomości wobec zła

22. Czarny scenariusz dla ludzkości

23. Osobisty stan więzi z Bogiem

24. Ograniczone możliwości społeczne

25. Konsekwencje faktu, że Bóg nie zna zła

26. Dlaczego zło jest takie groźne?

27. Skutki istnienia zła

 

Część 4 – Przywrócenie dobra – Zbawienie

28. Konieczność naprawy naszego świata

29. Oczekiwanie na zbawienie

30. Ostatnie Dni i koniec świata

31. Warunki zbawienia

32. Syn Boży jako godny przeciwnik Szatana

33. Alternatywne scenariusze zbawienia

34. Jak przygotować zbawienie świata?

35. Konieczność zmiany działania religii

36. Wnioski z systemu essenceizm

 

Zakończenie

Słabość religii wobec istnienia zła

>>>dodatkowo >>>  link:

Alfabetyczne kompendium głównych pojęć używanych przez essenceizm

 

>>>dodatkowo >>>

Przypomnienie tematyki essenceizmu

Nadrzędnym celem essenceizmu jest pobudzenie naukowców, filozofów i teologów do wspólnego udziału w debacie na temat analizy ostatnich osiągnięć nauki pod kątem zrozumienia istnienia Pierwszej Przyczyny Wszechświata, a także stanu naszej rzeczywistości i sposobów likwidacji zła. Od uczestników oczekuje się gotowości do zawieszenia swoich poglądów, aby otworzyć się na nowe wyzwania, które przynosi ze sobą XXI wiek. Wzbudzenie przez essenceizm otwartej debaty opartej na zjawiskach, które ostatnio odkryła nauka, ma na celu wzbogacić kierunki filozofii i teologii. Zatem essenceizm chce skłonić filozofów, teologów i ludzi wiary do większej aktywności w badanej sprawie.

Nawiązując do poprzednich opracowań dotyczących essenceizmu, to znaczy do książek pod tytułem: Essenceizm 1 – Bóg nie jest z tego świata oraz Essenceizm 2 – My jesteśmy z tego świata przedstawiam w niniejszym opracowaniu tematykę dotycząca nadziei na zbawienie naszego świata od zła. Najpierw dla przypomnienia powtórzę skrótowo opisy najważniejszych pojęć dotyczących określenia Boga jako Bytu Pierwoistnego. Potem opiszę wywodzący się od Niego stan, czyli dobro.

W następnych rozdziałach będę się starał wyjaśnić pochodzenie zła oraz jego oddziałanie na naszą rzeczywistość. W końcu omówię plan przywrócenia świata do stanu dobra zgodnego z koncepcją Stwórcy.

Zapraszam do lektury

Janusz Mazur - Autor

 

 

 

 

 

Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

Okladka Essenceizm 3_Zło jest z tego swiata

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii