Spis treści

Wprowadzenie

Teorie essenceizmu

 

Część 1 – Idee essenceizmu wobec Boga

1. Konieczność zmiany wiedzy o Bogu w XXI w.

2. Najważniejsze kwestie wiedzy o Bogu

3. Religijne wizje Boga

4. Osobiste sposoby poznawania Boga

 

Część 2 – Idee essenceizmu wobec filozofii

5. Idea szczególna Bytu Pierwoistnego

6. Idea ogólna bytów w essenceizmie

7. Idea poznania prawdy w essenceizmie

8. Idea kształtowania wartości w essenceizmie

9. Idea moralności w essenceizmie

10. Idea rozumowania w essenceizmie

11. Idea piękna powiązanego z miłością

12. Idea przyrody w essenceizmie

13. Idea pochodzenia człowieka w essenceizmie

14. Idea zdobywania wiedzy w essenceizmie

15. Idea powstania religii w essenceizmie

 

Część 3 –Idee essenceizmu wobec religii

16. Idea Serca Bytu Pierwoistnego

17. Idea Praw Bożych

18. Idea wiecznego istnienia dobra

19. Idea istnienia osobowego zła

20. Idea działania wolnej woli

21. Idea Opatrzności Bożej

22. Idea odpowiedzialności za świat

23. Idea Miłosierdzia i Sprawiedliwości Bożej

24. Idea zbawienia oraz koncepcja Zbawiciela

25. Idea zrozumienia reinkarnacji

26. Idea dualizmu według essenceizmu

27. Idea końca świata

28. Ostrzeżenie przed degradacją religii

 

Część 4 – Idee essenceizmu wobec człowieka

29. Doskonałość człowieka

30. Gdzie i jak powinien żyć człowiek?

31. Natura pierwotna w człowieku

32. Człowiek wobec faktu, że Bóg nie zna zła

33. Człowiek w następnym życiu

34. Idea doskonałego świata

35. Idea jednej wielkiej rodziny ludzkiej

36. Uzupełnienie do rozdziału 31=>  Natura upadła w człowieku

 

Zakończenie

Podsumowanie omawianych tematów

 

  >>> dodatkowo >>>  link:

Alfabetyczne kompendium głównych pojęć używanych przez essenceizm

 

 

 

 

 

 

Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

Okladka Essenceizm 2_My jestesmy z tego swiata

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii