Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

Okladka Essenceizm 6_Nieprawdziwi bogowie z tego swiata

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Odpowiedzialnośc za losy ludzkości

 

Część 1 – Wiedza o niepradziwych bogach

1. Rodzaje wyimaginowanych bogów

2. Trwanie religijnych bogów

3. Dostosowywanie Boga do człowieka

4. Bóg nie jest „własnością” religii

5. Nieprawdziwy bóg tego świata

6. Wypaczenia nauczania religijnego

7. Wypaczenia religii przez samą religię

8. Postępująca degradacja religii

9. Jak powinny zmienić się religie

 

Część 2 – Właściwa misja religii

10. Tworzenie naukowego wzorca Boga

11. Siła władzy kontra Pierwoistna Siła Miłości

12. Opis religijnego zmagania się ze złem

13. Obecny stan religii

14. Użycie w religii pojęcia Słowo Boże

15. Bóg nie uczestniczy w życiu na Ziemi

16. Między dobrem a złem

17. Mitologizacja i idolatria religii

18. Jakich reform wymagają religie

 

Część 3 – Odpowiedzialność religii za stan świata

19. Kontrowersje wokół religii

20. Utrata pierwoistnego systemu wartości

21. Kwestia zła tworzonego tworzonego przez religie

22. Obiektywna ocena dziejów

23. Stan wytwarzany przez zło

24. Zafałszowanie stanu misji religijnej

25. Czas zakończyć zwodzenie ludzi

26. Porównanie stanu religii i nauki

27. Orędzie Jezusa a idee essenceizmu

 

Część 4 – Essenceizm podaję rękę religii

28. Powstanie idei Bytu Pierwoistnego

29. Wysiłek naukowca, by pomóc religii

30. Stosunek essenceizmu do świętych ksiąg

31. Biblia jako ewentualny dokument

32. Poznawanie Boga bez potrzeby religii

33. Nauka i religia wobec zjawisk świata

34. Kolejne idee essenceizmu dla religii

35. Essenceizm podaje rękę religii

36. Orędzie nadziei dla zdesperowanych

 

Zakończenie

Potęga Siły Miłości

 

 >>>dodatkowo >>>  link:

Alfabetyczne kompendium głównych pojęć używanych przez essenceizm

 

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii