Czym jest essenceizm?

Essenceizm jest stworzonym przeze mnie analitycznym systemem wzorowanym na metodach naukowych. Chodzi w nim o logiczne zrozumienie takich pojęć jak Bóg, wieczność w człowieku, zjawisko zła czy koniec świata. By tego dokonać, przedstawiam racjonalną analizę rzeczywistości fizycznej i duchowej, ujmując podstawowe pojęcia w jednolitą teorię wiecznego istnienia. Wszystkie tematy staram się przedstawiać jasno i bez uprzedzeń. Zawsze odwołuję się do zdrowej logiki i do najnowszych osiągnięć naukowych. Moje metody badawcze mają w pierwszym rzędzie doprowadzić do zrozumienia sensu istnienia wszechświata i jego Stwórcy, Bytu Pierwoistnego. Celem essenceizmu jest prezentowanie Teorii wiecznego istnienia, która jest moim wkładem do zrozumienia wieczności we wszystkich jej aspektach. Treść moich książek o essenceizmie polecam szczególnie tym, którzy poszukują prawdy o naszym Stwórcy, o wieczności zakodowanej w ludziach oraz o naszej sytuacji na świecie. Dedykuję je również tym, którzy nie mają określonych preferencji religijnych. Więcej wiedzy o Teorii wiecznego istnienia na stronach:www.essenceizm.pl i www.istoty.pl oraz w wersji angielskiej:  www.essenceism.com 

Autor Essenceizm

Prezentacja Essenceizmu

Na tej stronie internetowej prezentuję treść moich dziewięciu książek dotyczących systemu essenceizm oraz książki pt. “Teoria wiecznego istnienia. Każda z tych książek, których tytuły są podane w górnym banerze tej strony, ma swoje osobne menu zawierające tytuły poszczególnych rozdziałów. Książka „Essenceizm 1 – Bóg nie jest z tego świata” została napisana z myślą o tych, którzy nie interesują się żadną religią, a mają poglądy zbliżone do naukowych. Książka „Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata” została napisana z myślą o tych, którzy widzą zjawiska religijne przez pryzmat teologii i filozofii. Książka „Essenceizm 3 – Zło jest z tego świata” została napisana, aby wyjaśnić największy problem ludzkości, czyli zło. Książka „Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata” została napisana, aby zasugerować metody usunięcia zła naszej cywilizacji. Książka „Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata” została napisana, aby jak najdokładniej wyjaśnić wieczność tkwiącą w człowieku i uzmysłowić wszystkim ludziom, że naszą właściwą przyszłością jest wieczne istnienie w stanie poza czasem i przestrzenią, zwanym popularnie światem duchowym. Książka: „Essenceizm 6 - Nieprawdziwi bogowie z tego świata” zawiera nowatorskie, a zarazem krytyczne spojrzenie na realizację misji odnowy świata i usunięcia z niego zła przez powołane do tego światowe religie. Książka: „Essenceizm 7 - Miłość z tego i nie z tego świata” analizuje fakt, że światem rządzi siła władzy, a nie Siła Milości. Przedostatnia książka „Essenceizm 8 - Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” analizje stan naszego świata wobec stanu, który powinien nas otaczać. Nietety to porównanie prowadzi do wniosku, że żyjemy w świecie, który stanowi przeciwieństwo stanu, który przeznaczył dla nas Stwórca.

W moich opracowaniach nie powołuję się na żadne autorytety, opinie lub dzieła światowych autorów. Przeczytałem wiele prac naukowych, stron internetowych i książek religijnych. Nie cytuję ich poza jednym wyjątkiem. Jest nim Biblia, która w miarę dobrze opisuje początek zła na świecie. Również i w jej przypadku ograniczam liczbę cytowanych fragmentów zaledwie do kilku.

Równocześnie zapewniam, że w żadnym miejscu mojego opracowania nie wykorzystałem bezpośrednio niczyich poglądów. Jestem wdzięczny różnym autorom opracowań, które przeczytałem, za podsunięcie mi rozmaitych pomysłów oraz konieczności poruszenia ważnych tematów. Wiele z tych poglądów inspirowało mnie do dalszego poszukiwania moich własnych rozwiązań. Dlatego zdecydowana większość zawartych w tym tekście poglądów pochodzi całkowicie ode mnie. Tym oświadczeniem pragnę podziękować tym wszystkim autorom, którzy pomogli mi lepiej zrozumieć otaczającą mnie rzeczywistość.

Koncepcja essenceizmu

Na początku chciałem zaznaczyć, że jestem badaczem poszukującym odpowiedzi na najistotniejsze pytania dotyczące istnienia ludzkości. Potrzebuję trochę pomocy, ale przede wszystkim przyjacielskiej współpracy. Chciałbym się szerzej włączyć w światową wymianę poglądów naukowych. W moim przypadku chodzi o te tematy, którymi dotychczas zajmowała się teologia i filozofia, a teraz mogłaby się nimi zająć nauka. Uważam, że obecnie przyszedł na to czas.

Od wielu lat słuchałem oświadczeń naukowców, że nauka nie może zajmować się badaniem istnienia Boga, gdyż nie ma do tego odpowiednich narzędzi. Przyjmowałem ten fakt ze zrozumieniem, aż do momentu, w którym zorientowałem się, że przy absencji nauki sam muszę stworzyć takie narzędzia. Dawniej ludzie uważali, że poznanie kosmosu, oraz podróże międzyplanetarne są niemożliwe. Jednak późniejszy rozwój cywilizacji spowodował powstanie odpowiednich narzędzi urządzeń do poznania i zdobycia kosmosu. Pojawiły się teleskopy optyczne, radioteleskopy, sondy, statki i promy kosmiczne, a także systemy badawcze umożliwiające poznanie początków wszechświata i jego obecny stan. Świadomy możliwości ludzkiego umysłu oraz biorąc przykład z odwagi naukowców, stworzyłem logiczny system „narzędzi” przystosowany do badania możliwości istnienia Stwórcy wszechświata oraz stanu poza czasem i przestrzenią. Tak powstał mój analityczny system essenceizm.

Wiele lat temu naukowcy z różnych uniwersytetów i instytutów stworzyli Internet, aby dzielić się wiedzą na poziomie światowym. Bardzo to usprawniło rozwój nauki. Doprowadziło też do rozprzestrzenienia się wiedzy i informacji na niespotykaną dotychczas skalę. Dzięki temu stało się teraz dla mnie możliwe po dzielenie się wiedzą o Bycie Pierwoistnym, o świecie duchowym, o duchowości i wieczności istniejącej w człowieku niezależnie od różnych doktryn religijnych.

Dzięki Internetowi mogłem stwierdzić, że główne światowe religie przypominają w pewnym stopniu mitologię starożytną, gdyż są pełne dawnych wierzeń, legend i tradycji. O ich treści decydują różne objawienia, wizje, a co najważniejsze narzucone dogmaty. Najczęściej wszystkie te zjawiska są sprzeczne z osiągnięciami nauki. Oznacza to, że kierują się one samą wiarą, bez stosowania logicznej analizy tego, co zostało przedstawione do wierzenia. Często reguły postępowania narzucone wiernym przeczą zdrowemu rozsądkowi, a nawet odrzucają ewidentne dowody naukowe. Dobrze, że tego typu praktyki zyskują coraz mniej zwolenników. Dzięki rozwojowi astrofizyki, fizyki kwantowej, chemii molekularnej, mikrobiologii i innych nowych gałęzi nauki możemy odnowić dotychczasowe poglądy na najistotniejsze zjawiska dotyczące powstania wszechświata, pojawienia się życia w przyrodzie oraz zaistnienia człowieka na planecie Ziemia. Również dzięki rozwiniętej tolerancji wobec poglądów innych ludzi można dziś być niewierzącym lub wyrażać niezależne opinie na tematy, które dotychczas były domeną wyznań religijnych. Dziś już rzadko zwalcza się poglądy sprzeczne z doktrynami i dogmatami uznanych religii lub z tak zwanymi prawdami objawionymi.

W tym opracowaniu zajmuję się właśnie logiczną, obiektywną i komleksową analizą pojęć, którymi dotychczas zajmowała się filozofia lub teologia. Dlatego napisałem o potrzebie przyjacielskiej współpracy z innymi badaczami poruszającymi podobne tematy. Zauważyłem, że wielu ludzi ma pewne doświadczenia i przeżycia dotyczące zjawisk duchowych, podczas gdy ja jestem często na poziomie teoretycznym. Teologia, filozofia, a czasem nawet nauka, popełniają wiele błędów z punktu widzenia zdrowej logiki i racjonalnego myślenia. Dlatego prowadzę własne badania i przeprowadzam logiczne analizy pojęć wychodzących poza zjawiska czasoprzestrzeni wszechświata. Te tematy poruszają moje  opracowania oraz  strony internetowe mające w nazwie essenceizm. Dodam, że essenceizm zdefiniował założenie, tezy, aksjomaty i paradygmat teorii wiecznego istnienia.

Essenceizm 1                          Bóg nie jest z tego świata- link

Essenceizm 1_Okladka przednia

Essenceizm 2

My jesteśmy z tego świata- link

Essenceizm 2_Okładka przednia

Essenceizm 3

Zło jest z tego świata- link

Essenceizm 3_Okładka przednia

Essenceizm 4

Wizja nie z tego świata- link

Essenceizm 4_Okladka przednia
Essenceizm 5_Okładka przednia

Najważniejsze tematy prezentowanych książek:

0. Wprowadzenie do Teorii wiecznego istnienia

1. Jaki jest Bóg – Natura Boga

2. Gdzie znajduje się Bóg?

3. Jak wyobrazić sobie Boga?

4. Pierwsza Przyczyna

5. Stwórca – Byt Pierwoistny

6. Wszechmoc - Energia Pierwszej Przyczyny

7. Wszechświat tkwi w Bycie Pierwoistnym

8. Doskonałość Boga

9. Bóg – Absolutne Dobro

10. Essenceizm – zasady systemu

11. Narzędzia essenceizmu

12. Cele essenceizmu

13. Czym nie jest essenceizm?

14. Wartość poziomu indywidualnego

15. Między nauką i religią

16. Essenceizm a wizja wszechświata

17. Początek ludzkości

18. Idea Opatrzności Bożej

19. Czarny scenariusz dla ludzkości

20. Rozum, wiedza czy wiara

21. Logiczna analiza rzeczywistości

22. Najważniejsze kwestie wiedzy o Bogu

23. Idee essenceizmu wobec filozofii

24. Idee essenceizmu wobec teologii

25. Idea doskonałego świata

26. Człowiek – istota wieczna

27. Człowiek a inne byty duchowe

28. Świat duchowy - zasady funkcjonowania

29. Odejście od dobra

30. Geneza zła

31. Tożsamość osobowego zła – Szatan

32. Pozycja Szatana wobec ludzi

33. Skutki wpływania Szatana na ludzi

34. Świat duchowy obecnie

35. Człowiek wobec wiecznej przyszłości

36. Długa droga ludzkości do wieczności

37. Zrozumienie obecnego stanu świata

38. Konieczność naprawy naszego świata

39. Warunki zbawienia

40. Siła władzy kontra Pierwoistna Siła Miłości

41. Potęga Siły Miłości

42. Orędzie Jezusa Chrystus a idee essenceizmu

43. Alternatywne scenariusze zbawienia

44. Jak praktycznie zbawiać świat

45. Essenceizm - wiedza zastępuje wiarę

46. Tworzenie naukowego wzorca Boga

47. Naukowy model do analizy dobra i zła

48. Postęp nauki a szukanie wieczności

49. Proponowany cel badań naukowych

50. Kosmiczna wizja rzeczywistości

51. Futurologiczna nadzieja dla ludzkości

52. Prawa świata duchowego

53. Działanie mechanizmu władzy Szatana

54. Mamy nieprawdziwą wizję świata

55. Dwie sprzeczne ze sobą rzeczywistości

56. Nowotwór totalitaryzmu wobec demokracji

57. Poznawanie zła w naszych realiach

58. Zrozumienie obecnego stanu świata

59. Konsekwencje faktu, że Bóg nie zna zła

60. Dlaczego zło jest takie groźne

61. Essenceizm jako instrument do analizy zła

62. Zaduma nad historią zbawienia

63. Negatywna postawa ludzi wobec Zbawiciela

64. Pula Szatana

65. Proces niszczenia dobra przez władzę

66. Zrozumienie osobowości Syna Bożego

67. Badanie dzieła Jezusa Chrystusa

68. Próba odzyskania sensu nauczania Jezusa

69. Porażająca prawda o naszej rzeczywistości

70. Zakodowanie istnienia w stworzeniu

71. Misja odpowiedzialności za świat

72. Wprowadzenie do teorii wiecznego istnienia

73. Definicje pojęć w teorii wiecznego istnienia

74. Schemat twórczy w teorii wiecznego istnienia

75. Idea powstania Teorii wiecznego istnienia

76. Ważna cecha teorii wiecznego istnienia

77. Konieczność zrozumienia naszej rzeczywistości

78. Źródło teorii wiecznego istnienia

79. Główny akt miłości Stwórcy

80. Rola jednostki w dziejach świata

81. Warunki zrozumienia wieczności

82. Wizja wieczności we wszechświecie

83. Poglądy, których nikt nie oczekiwał

85. Nowatorstwo teorii wiecznego istnienia

85. Mój duchowy testament

 

 Essenceizm 7                                 Miłość z tego świata i nie z tego świata  - link

Angielska wersja tej strony jest pod adresem: www.essenceism.org

Wydawaniem moich książek w wersji zwykłej (papierowej) zajmuje się:       Wydawnictwo Literackie Białe Pióro.

 

Janusz Mazur - e-mail:

janusz.m@istota.net

 tel.: +48 (22) 722 77 00 (Kontakt)

Zakładka Mazur
Essenceizm 6_Okładka przednia
Essenceizm 7_Okładka przednia
Okładka przednia_Zarys Teorii wiecznego istnienia

Essenceizm 8                                          Rzeczywistość z tego i nie z tego świata  - link

Essenceizm 8_Okładka przednia

Wizja wieczności

 w Teorii Wiecznego Istnienia

Okładka przednia_Teoria Wiecznego istnienia
Okładka przednia_wizja teorii

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii