Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

Część 3 – Idee essenceizmu wobec religii         >>> (dodtatkowe wyjaśnienie poniżej!)

16. Idea Serca Bytu Pierwoistnego

17. Idea Praw Bożych

18. Idea wiecznego istnienia dobra

19. Idea istnienia osobowego zła

20. Idea działania wolnej woli

21. Idea Opatrzności Bożej

22. Idea odpowiedzialności za świat

23. Idea Miłosierdzia i Sprawiedliwości Bożej

24. Idea zbawienia oraz koncepcja Zbawiciela

25. Idea zrozumienia reinkarnacji

26. Idea dualizmu według essenceizmu

27. Idea końca świata

28. Ostrzeżenie przed degradacją religii

 

Idee essenceizmu wobec religii

Historia religii, szczególnie tych z  Bliskiego Wschodu, to historia odwrócenia biblijnego stwierdzenia, że Bóg stworzył człowieka na Swój obraz i podobieństwo. Przez to powstała wizja Boga na obraz i podobieństwo człowieka, czyli Boga urojonego.

Dawno temu judaizm „ukształtował” Boga na swoje potrzeby plemienne i zrobił z Niego Jahwe – istniejącego do dziś urojonego Boga judaizmu.

Potem chrześcijanie, na swój sposób rozumiejąc naukę i wyjaśnienia Jezusa Chrystusa, zmodyfikowali Boga „żydowskiego” na swojego, „chrześcijańskiego” Boga urojonego.

Następnie islam jeszcze bardziej zmodyfikował na swoje potrzeby plemienne Boga i zrobił z Niego Allaha – „islamskiego” Boga urojonego.

Essenceizm wypowiada się w następujących ideach, którymi zajmuje się teologia. Oto te idee:

= idea Serca Bytu Pierwoistnego (aspekt ontologii)

= idea Praw Bożych (aspekt epistemologiczny)

= idea istnienia dobra (aspekt aksjologii)

= idea osobowego zła (aspekt aksjologii)

= idea wolnej woli (aspekt epistemologiczny)

= idea Opatrzności Bożej (aspekt metodologii)

= idea odpowiedzialności  (aspekt logiki)

= idea Miłosierdzia Bożego (aspekt etyczny)

= idea zbawienia (aspekt metodologii)

= idea reinkarnacji (aspekt metodologii)

= idea dualizmu (filozofia religii)

= idea końca świata (aspekt epistemologiczny).

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii